BACK

2. dětský maškarní bál

       Vážení a milí přátelé,
       dne 8. března 2002 v pátek v 17:30 se konal 2. dětský maškarní bál. Bál pořádaly učitelky řečtiny paní Efi Maniati a paní Georgia Zerva. Velkou oporou jim byla také paní učitelka Eleni Gomelová, která se zasloužila především o účast dětí předškolního věku a o organizaci. Finančně přispěl na pořízení dárků Klub přátel Řecka. Bál se vydařil dobře především proto, že jej zorganizovaly samotné děti, které tvořily zároveň porotu. Byly vyhlášeny tři nejlepší ceny a jedna mimořádná cena poroty. Program byl obohacen vystoupením gymnastky Kateřiny Palečkové. Pozornost si zaslouží také paní Zdeňka Kubátová se svými dětmi. Její nejstarší syn Rudolf pohotově zakoupil za finančního přispění matky pro každého účastníka nápoj na osvěžení.
       Posuďte sami, jak samotní účastníci hodnotí svůj maškarní bál.

Zápis
Text

Fotografie
Foto

Nástěnka ve škole
Nastenka

Mgr. Georgia Zerva & Katerina G., Katerina J., Katerina P., Milan D.


BACK