BACK

Listopadové rozjímání

       O učebních pomůckách k vlastnímu studiu novořečtiny se zmiňujeme ve zprávě Z nových knih. Chybí v ní poznámka, že má vyjít druhé vydání kolibřího svazku Česko-novořecký a novořecko-český slovník na cestu, které doplnila Mgr. Georgia Zerva. Opět žel, autoři prvého vydání z roku 1993, Lysimachos Papadopulos a Mgr. Lydie Kopecká, také nejsou mezi námi. Vzpomeňme tedy v listopadových dnech památky zemřelých autorů, PhDr. T. Nedělky. PhDr. I. Zgafase, L. Papadopulose a Mgr. L. Kopecké. Členy Klubu přátel Řecka váže k těmto osobnostem mnohdy osobní pouto. S řeckými přáteli I. Zgafasem a L. Papadopulosem se setkávali na společných pořadech Klubu a Řecké obce Praha, členové výboru KPŘ navíc na společných výborových schůzích. Zapáleným helenofilem byl člověk nám nejbližší, Mgr. L. Kopecká, zakládající členka a první předsedkyně Klubu přátel Řecka. Jsou tomu dva roky, co nás opustila. Pro letošní výročí jejího úmrtí upravila květinovou výzdobu hrobu naše obětavá členka Ing. Naděžda Landová. Sešli jsme se v úzkém kroužku u jejího rovu s tichou vzpomínkou. Ti, kteří se hodlají také poklonit památce naší předsedkyně, najdou dubový kříž s jejím jménem na Olšanských hřbitovech, za kostelem České pravoslavné církve, v prvé levé řadě pomníků. Při návštěvě Olšan vzpomeňme, že zde leží též PhDr. Dimitrij Papas, první lektor novořečtiny na Filosofické fakultě KU v Praze, jehož kursy novořeckého jazyka a literatury byly zahájeny v říjnu 1948. Vlastním jménem Dimitrios Papanastasiu (1.1.1907 Volos - 12.5.1963 Praha) je kromě jiných prací autorem učebnice češtiny pro Řeky z roku 1954 Tsechiki ja Ellines z vydavatelství SPN a novořecké mluvnice, která měla být vydána 1954 nakladatelstvím ČSAV. V životopise též uvádí, že je redaktorem slovníku česko-řeckého a řecko-českého, ten za jeho života však nevyšel.

Mgr. Milan Konečný

BACK