BACK

Společnost přátel Nikose Kazantzakise, Praha 2003

       Členům KPŘ dobře známá SPNK v Praze se zúčastnila druhého zasedání koordinačního výboru Mezinárodní společnosti přátel Nikose Kazantzakise, konaného v Praze 2, Kateřinská 16 o sobotě 5. dubna 2003. Předsedající Georgios Stassinakis seznámil účastníky s činností a plány Společnosti v celém světě, od severu k jihu, od západu k východu. O činnosti a plánech Společnosti ve střední Evropě promluvili zástupci Společností v České republice, Polsku a Rakousku. Dr. Beata Lejtnarová, předsedkyně SPNK v Praze, hovořila o práci milovníků díla N. Kazantzakise v českých zemích. Zmínka přednášky o dramatickém díle N. Kazantzakise, pořádané SPNK spolu s KPŘ a spojené s hudebním vystoupením Kataríny Havlínové a pohoštěním řeckým vínem a tiropitou vyvolala živý ohlas posluchačů. Kromě jiných členů KPŘ byla mezi nimi i prof. Růžena Dostálová, zakládající členka SPNK a zakládající členka KPŘ. Slavnostní ráz dodala zasedání přítomnost velvyslance Řecké republiky. Večerní setkání přátel díla Nikose Kazantzakise v taverně Faros prohloubilo stará a navázalo nová přátelství. Těšíme se na nabídnutou spolupráci s paní Katerinou Lambru z tiskového oddělení Řeckého vyslanectví ve Vídni.

Mgr. Milan Konečný

BACK