BACK

Setkání s řeckými spisovateli v Praze


       Členové klubu přátel Řecka neopomenuli využít příležitosti nabízené Festivalem spisovatelů Praha a setkávali se v jeho dnech s řeckými spisovateli. Někteří byli řečtí svým původem, píšící v jazyce anglickém, jiní i jazykem svých děl. O pondělku 7. dubna 2003 se nám představil Panos Karnezis, žijící ve Velké Británii. Člen KPŘ R. Stránský získal autorův souhlas k překladu některé jeho povídky do češtiny. V úterý 8. dubna 2003 bylo na scéně, provázené výtečně hercem M. Pavlatou, řeckých spisovatelů o poznání více. V Praze žijící řecký básník S. Vergos vedl rozhovory s prozaikem Jeffreyem Eugenidesem ze Spojených států a Nikosem Panayotopoulosem z Řecka. Jejich vtipné odpovědi vyvolávaly v řadách posluchačů výbuchy smíchu. Ještě více by nás potěšilo, kdyby jejich rozhovory nebyly v jazyce anglickém, nýbrž řeckém. O čtvrtku 10. dubna 2003 hostilo Divadlo Minor řeckého spisovatele Petrose Tatsopoulose z Řecka, takže i poslední den festivalu byl spojen kromě jiné světové tvorby s literaturou řeckou.

Mgr. Milan Konečný

BACK