BACK

Valná hromada Klubu přátel Řecka 2008


      Klub přátel Řecka uspořádal ve své klubovně v Krakovské 22 v Praze 1 v pátek 22. února 2008 řádnou valnou hromadu. Přítomni členové schválili zprávu o práci výboru a dozorčí rady, zprávu o hospodaření klubu a zprávu správce webové stránky od ledna 2007 do ledna 2008.
      Činnost Klubu byla opět velmi pestrá. Do nového roku 2007 jsme vstoupili návštěvou výstavy obrazů malíře Josefa Šímy s řeckými mýty. V únoru jsme se sešli u Krájení pity. V březnu jsme volili nový výbor Klubu přátel Řecka, jimiž se stali Antula Botu, Anna Kabzanová, Milan Konečný, Bohumil Sajdl a Michaela Žídková, vyslechli koncert řeckého pěveckého souboru Filokalia a oslavili řecký národní svátek 25. březen. V dubnu jsme shlédli výstavu ortodoxních ikon a uspořádali jsme kurs vaření řeckých jídel. V květnu jsem měli příležitost slyšet a vidět Večer poesie a hudby Středomoří, koncert mužského pěveckého sboru z Kefalonie a 9. ročník mezinárodního folklórního festivalu v Praze. V létě nás čekalo hodně práce se stěhováním Řecké knihovny do Domu národnostních menšin a přeměna uvolněné místnosti na stálou klubovnu KPŘ. Tu jsme slavnostně otevřeli při příležitosti oslavy státního svátku Řecka 28. října 2007. V říjnu se členové KPŘ účastnili mezinárodního sympozia Řecká občanská válka po 60 létech, uspořádaného Karlovou univerzitou v Praze na paměť Pavla Hradečného. V listopadu jme měli tradiční Podzimní Dionýsie s přednáškou o řeckém vinařství a tradiční kurs Vaříme s Viοletou. V prosinci jsme oslavili 60. narozeniny řeckého spisovatele Janise Xantulise a seznámili se s jeho dílem též čtením ukázek z jeho knih. V lednu 2008 jsme se setkali u novoročního krájení pity a přípravy programu na rok 2008, věnovaného 60. výročí příchodu řeckých dětí do Československa.
      Pohoštění připravily členky klubu Michaela Žídková a Antula Botu. I po skončení programu valné hromady zůstali někteří členové v nové Klubovně v družném hovoru.

Report on Meeting of the Society, 2008. Report on Meeting of the Society, 2008.
Report on Meeting of the Society, 2008. Report on Meeting of the Society, 2008.
Report on Meeting of the Society, 2008. Report on Meeting of the Society, 2008.

Mgr. Milan Konečný

BACK